Voer de volgende stappen uit om andere verbeteringsopties toe te passen:
1.
Als u de sample-indeling wilt converteren:
1.
Klik in de menubalk op het item Bewerken > Converteren sample-indeling.
à
Het venster Converteren sample-indeling instellingen wordt geopend.
2.
Definieer de vereiste instellingen en klik op de knop OK.
2.
Als u het gemarkeerde deel van een audiobestand achterstevoren wilt afspelen, klikt u in de menubalk op het item Bewerken > Omkeren.
3.
Als u een testsignaal wilt invoegen in de gemarkeerde sectie van het audiobestand:
1.
Klik in de menubalk op het item Bewerken > Testsignaal invoegen.
à
Het venster Testtoongenerator wordt geopend.
2.
Definieer de vereiste instellingen en klik op de knop OK.
à
Het testsignaal wordt toegevoegd aan de bestandsweergave.
3.
Versleep vervolgens de groene pijlen onderaan in de weergave van het audiobestand om het bereik van het testsignaal in te stellen.
4.
Als u een audiobestand wilt uit- of infaden voor en na het testsignaal, versleept u de blauw-groene pijlen bovenaan in de bestandsweergave van links naar rechts.
4.
Als u een specifiek gedeelte tot op een milliseconde nauwkeurig wilt markeren:
1.
Klik in de menubalk op het item Bewerken > Markeringen handmatig definiëren.
à
Het venster Markeringen handmatig definiëren wordt geopend.
2.
Definieer de markeringen volgens uw voorkeur in het gebied Begin selectie en Einde selectie en klik op de knop OK.
5.
Als u het gemarkeerde gedeelte van het audiobestand wilt wijzigen met optimalisatiegereedschappen, effecten of verbeteringen:
1.
Klik in de menubalk op de respectieve items Extra, Effecten en Verbetering.
à
Het bijbehorende venster verschijnt.
2.
Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op de knop OK.
è
U hebt het audiobestand bewerkt.
Zie ook:
Filters


Andere verbeteringsopties toepassen