Voer de volgende stappen uit om het volume van een audiobestand te bewerken:
1.
Als u het volume van de gemarkeerde sectie van het audiobestand wilt verhogen of verlagen:
1.
Klik in de menubalk op het item Volume > Volumewijziging.
à
Het venster Volumewijziging wordt geopend.
2.
Verplaats de schuifregelaar Volumewijziging naar de gewenste positie.
à
De bijbehorende dB-waarde wordt in het veld weergegeven.
3.
Klik op de knop OK.

 

 

 

Als u het volume verhoogt, verhoogt u alle frequenties van het audiobestand met de opgegeven dB-waarde. Als u het volume verlaagt, verlaagt u alle frequenties met de opgegeven dB-waarde.

 

 
2.
Als u de gemarkeerde sectie van het audiobestand wilt dempen, klikt u in de menubalk op het item Volume > Dempen.
à
De wijziging in het volume in de gemarkeerde sectie wordt grafisch weergegeven in de bestandsweergave.
3.
Als u de frequenties van het gemarkeerde deel van het audiobestand naar een specifieke dB-waarde wilt normaliseren: 
1.
Klik in de menubalk op het item Volume > Normaliseren.
à
Het venster Normaliseren wordt geopend.
2.
Verplaats de schuifregelaar Normaliseren naar naar de gewenste positie.
à
De bijbehorende dB-waarde wordt in het veld weergegeven.
3.
Klik op de knop OK.
4.
Als u het volume van de gemarkeerde sectie van het audiobestand wilt infaden of verbergen, klikt u in de menubalk op het item Volume > Infaden of Uitfaden en kiest u de gewenste methode.
à
De wijziging in het volume in de gemarkeerde sectie wordt grafisch weergegeven in de bestandsweergave.
è
U hebt het volume van het audiobestand bewerkt.
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.

Normaliseren
Normaliseren in audiotechnologie is het proces waarbij analoge en/of digitale audiogegevens naar een uniform volumeniveau worden verhoogd.


Volume audiobestand bewerken