Met het effect Convolution reverb voegt u een nagalm uit een referentiebestand aan het geluid toe, zodat de nagalm van het audiobestand overeenkomt met de nagalm van het referentiebestand.      
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Knop
Impulsreactie selecteren

Hiermee kunt u het bronbestand openen voor de impulsreactie waaruit de nagalm voor het audiobestand dat moet worden bewerkt, wordt gegenereerd.

Grafiek
Versterking impulsreactie

Geeft het signaal weer van de impulsreactie.

Grafiek
Versterking

Hier wordt de frequentielimiet voor de nagalm weergegeven. Op de Y-as wordt de versterking van de nagalm aangegeven en op de X-as de frequentie.

Knop

Hiermee schakelt u tussen een lineaire en een logaritmische schaal voor de weergave van de frequentie in de grafiek.

Schuifbalk
Voorvertraging

Hiermee geeft u de gewenste tijd op voordat het verwerkte signaal wordt afgespeeld, waardoor de intensiteit van de nagalm wordt bepaald.

De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Mix:
Droog signaal

Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met het gekopieerde signaal, waarbij u de intensiteit van het oorspronkelijke signaal aangeeft.

Effect

Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met het gekopieerde signaal, waarbij u de intensiteit van het gekopieerde signaal aangeeft.

 


Convolution reverb