Het effect Low fidelity creëert storingen, zogenaamde metingsfouten, door de bitsnelheid te verlagen. Als de bitsnelheid drastisch wordt verlaagd, ontstaat ruis. Als de samplefrequentie wordt verlaagd, klinkt het audiobestand doffer en minder gedetailleerd.       
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Grafiek
Bitdiepte/samplefrequentie
De twee schuifbalken onder de grafiek geven de wijzigingen in de grafiek weer.
Schuifbalk
Bitdiepte
Hier geeft u de bitdiepte op. Muziek-cd’s hebben bijvoorbeeld een bitdiepte van 16.
Schuifbalk
Samplefrequentie
Hier geeft u de samplefrequentie op. Muziek-cd’s hebben bijvoorbeeld een samplefrequentie van 44100 Hz.
 
Samplefrequentie
De samplesnelheid duidt op de frequentie waarmee een signaal wordt gesampled per tijdsinterval. Deze wordt uitgedrukt in samplewaarden per seconde. Een hogere samplesnelheid zorgt voor een geavanceerde berekening en resulteert in een betere geluidskwaliteit.
Bitdiepte
De bitdiepte definieert de precisie waarmee een trilling kan worden vastgelegd. Bij een hogere diepte wordt de precisie van het vastleggen verbeterd en dat heeft een betere geluidskwaliteit to gevolg.


Low fidelity