Met het effect Modulatie kunt u de amplitude en de frequentie afzonderlijk aanpassen.    
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Amplitudemodulatie:
Selectievakje
Amplitudemodulatie

Hiermee activeert u de opties voor amplitudemodulatie.

Grafiek
Modulatiesignaal

Toont de amplitude van het audiosignaal.

Schuifbalk
Frequentie

Hier geeft u de frequentie op voor het signaal.

Schuifbalk
Amplitudebereik

Hier geeft u het volume op voor het signaal.

Vervolgkeuzemenu
Modulatiesignaal

Hiermee selecteert u de signaalvorm die wordt weergegeven in de afbeelding van de amplitudemodulatie.

Selectievakje
Randen mengen

Hiermee worden verschillende eind- en startwaarden toegepast.
Deze optie is alleen beschikbaar voor signalen die u zelf hebt gemaakt.

De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Frequentiemodulatie:
Selectievakje
Frequentiemodulatie

Hiermee activeert u de opties voor frequentiemodulatie.

Grafiek
Modulatiesignaal

Toont de frequentie van het audiosignaal.

Schuifbalk
Frequentie

Hier geeft u de frequentie op voor het signaal.

Schuifbalk
Diepte

Hier geeft u de diepte op van het signaal.

Vervolgkeuzemenu
Modulatiesignaal

Hiermee selecteert u de signaalvorm, bijvoorbeeld sinus, die wordt weergegeven in de afbeelding van de frequentiemodulatie.

Selectievakje
Randen mengen

Hiermee worden verschillende eind- en startwaarden toegepast.
Deze optie is alleen beschikbaar voor signalen die u zelf hebt gemaakt.

Met de optie Mix kunt u het oorspronkelijke signaal met het gemoduleerde amplitudesignaal en het gemoduleerde frequentiesignaal mengen.
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Mix:
Droog signaal

Hier geeft u de intensiteit van het oorspronkelijke signaal op.

Amplitude-gemoduleerd

Hier geeft u de intensiteit op van het signaal met de gemoduleerde amplitude.

Frequentie-gemoduleerd

Hier geeft u de intensiteit op van het signaal met de gemoduleerde frequentie.

 
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.


Modulatie