Het effect Pitchverbuiging wijzigt de toonhoogte over de lengte van het audiobestand door middel van een snelheidscurve. U kunt de lengte van het audiobestand wijzigen of behouden.  
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Grafiek
Pitch
Hier wordt de toonhoogte over de gehele lengte van het audiobestand weergegeven.
Schuifbalk
Pitchbereik
Hiermee stelt u de Y-as in de grafiek Pitch in. Als u een hoge waarde kiest, kunt u de toonhoogte drastischer wijzigen.
Selectievakje
Lengte houden
Hiermee blijft de oorspronkelijke lengte van het audiobestand behouden. De X-as in de grafiek Pitch (Uitvoerlengte) wordt gefixeerd.
 


Pitchverbuiging