Met het effect Pseudo-omkeren keert u niet het hele audiobestand om, maar verdeelt u het in kleinere stukjes. Deze stukjes worden achtereenvolgens omgekeerd afgespeeld in de voorwaartse richting. Op die manier is de inhoud van het audiobestand nog steeds herkenbaar, maar lijkt het net alsof het bestand omgekeerd wordt afgespeeld.  
De volgende optieknoppen zijn beschikbaar in het venster Duur van omkeren:
Duur van omkeren
Hier geeft u de lengte op van de delen die in omgekeerde volgorde moeten worden afgespeeld.
 


Pseudo-omkeren