Met het effect Staccato kunt u het ritme van het audiobestand aanpassen.  
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Grafiek
Duur van stilte
Op de Y-as wordt de lengte van de stilte aangegeven en op de X-as de lengte van het signaal.
Schuifbalk
Duur van stilte
Hier kunt u de lengte van de stilten en de herhalingen opgeven.
Schuifbalk
Duur van signaal
Hier kunt u de lengte opgeven van de signalen die worden herhaald.
De volgende optieknoppen zijn beschikbaar in het gebied Modus:
Dempen
Het audiobestand wordt afgespeeld in de staccatomodus Dempen. Het bestand wordt afgespeeld in overeenstemming met de instelling van Duur van signaal en gedempt in overeenstemming met de instelling voor Duur van stilte. De lengte van het bestand blijft ongewijzigd.
Uitrekken
Het audiobestand wordt afgespeeld in de staccatomodus Uitrekken. Het bestand wordt afgespeeld in overeenstemming met de instelling van Duur van signaal en gedempt in overeenstemming met de instelling voor Duur van stilte. De lengte van het bestand wordt gewijzigd, omdat het afspelen na het dempen wordt hervat op de plek waar het afspelen de laatste keer is beƫindigd.
Herhalen
Het audiobestand wordt afgespeeld in de staccatomodus Herhalen. Het bestand wordt afgespeeld in overeenstemming met de instelling voor Duur van signaal. Hetzelfde deel van het bestand wordt vervolgens afgespeeld in overeenstemming met de instelling voor Duur van stilte. Dit wordt herhaald totdat het geselecteerde gedeelte van het audiobestand is afgelopen.
 


Staccato