Met het effect Stemmodificatie kunt u de stem in een audiobestand manipuleren.    
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Envelop:
Grafiek
Envelope Mapping

Hierin worden de invoer- en uitvoerfrequentie van het audiobestand weergegeven. Met de blokjes kunt u de lijn aanpassen. In de grafiek vertegenwoordigt de Y-as de uitvoerfrequentie en de X-as de invoerfrequentie.

Schuifbalk
Verschaling

Hiermee verplaatst u de onderdelen die tezamen de stem vormen.

De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Pitch:
Interval

Hiermee wijzigt u de toonhoogte in het audiobestand.

Fijninstelling

Gebruik de fijninstelling als het behoud van de oorspronkelijke lengte van het audiobestand storingen veroorzaakt (door de instellingen bij de optie Interval).

De volgende schuifregelaar is beschikbaar in het gebied Tijd:
Uitrekken

Hier geeft u aan of de lengte van het oorspronkelijke audiobestand moet worden behouden of gewijzigd.

De volgende optieknoppen zijn beschikbaar in het gebied Modus:
Normaal

Hiermee laat u de stem in het audiobestand ongewijzigd. Alleen de eerder ingestelde instellingen worden gebruikt.

Robotstem

Hiermee voegt u een robotachtig geluid aan het effect toe.

Fluisteren

Hiermee voegt u een fluisterachtig geluid aan het effect toe.

 


Stemmodificatie