Het effect Vervorming wordt gebruikt voor het vervormen van gitaren. Zo kunt u bijvoorbeeld een akoestische gitaar als een elektrische gitaar laten klinken.    
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Vervorming:
Vervolgkeuzemenu
Methode

Maak een keuze uit de lijst met vervormingsopties, bijvoorbeeld een oude megafoon.

Schuifbalk
Station

Hiermee stelt u de intensiteit van de vervorming in.

Schuifbalk
Hardheid

Hiermee geeft u het volume van de vervorming op.
U kunt dit alleen aanpassen als u de items Buis, Fuzz3 en Variabele clipping hebt geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Methode.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Voorfilteren:
Selectievakje
Voorfilteren

Filtert het oorspronkelijke signaal voordat het wordt vervormd.

Schuifbalk
Onder cut-off

Bepaalt de onderste limiet van de frequentieband voor het oorspronkelijke signaal.

Schuifbalk
Boven cut-off

Bepaalt de bovenste limiet van de frequentieband voor het oorspronkelijke signaal.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Nafilteren:
Selectievakje
Nafilteren

Filtert het vervormde signaal.

Schuifbalk
Onder cut-off

Bepaalt de onderste limiet van de frequentieband voor het bewerkte signaal.

Schuifbalk
Boven cut-off

Bepaalt de bovenste limiet van de frequentieband voor het bewerkte signaal.

De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Mix:
Droog signaal

Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met het gekopieerde signaal, waarbij u de intensiteit van het oorspronkelijke signaal aangeeft.

Effect

Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met het gekopieerde signaal, waarbij u de intensiteit van het gekopieerde signaal aangeeft.

 


Vervorming