Het effect Vervorming wordt gebruikt voor het vervormen van gitaren. Zo kunt u bijvoorbeeld een akoestische gitaar als een elektrische gitaar laten klinken.    
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Vervorming:
Vervolgkeuzemenu
Methode
Maak een keuze uit de lijst met vervormingsopties, bijvoorbeeld een oude megafoon.
Schuifbalk
Station
Hiermee stelt u de intensiteit van de vervorming in.
Schuifbalk
Hardheid
Hiermee geeft u het volume van de vervorming op.
U kunt dit alleen aanpassen als u de items Buis, Fuzz3 en Variabele clipping hebt geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Methode.
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Voorfilteren:
Selectievakje
Voorfilteren
Filtert het oorspronkelijke signaal voordat het wordt vervormd.
Schuifbalk
Onder cut-off
Bepaalt de onderste limiet van de frequentieband voor het oorspronkelijke signaal.
Schuifbalk
Boven cut-off
Bepaalt de bovenste limiet van de frequentieband voor het oorspronkelijke signaal.
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Nafilteren:
Selectievakje
Nafilteren
Filtert het vervormde signaal.
Schuifbalk
Onder cut-off
Bepaalt de onderste limiet van de frequentieband voor het bewerkte signaal.
Schuifbalk
Boven cut-off
Bepaalt de bovenste limiet van de frequentieband voor het bewerkte signaal.
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Mix:
Droog signaal
Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met het gekopieerde signaal, waarbij u de intensiteit van het oorspronkelijke signaal aangeeft.
Effect
Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met het gekopieerde signaal, waarbij u de intensiteit van het gekopieerde signaal aangeeft.
 


Vervorming