Met het effect Wah-Wah kunt het opgenomen geluid van een gitaar vervormen.   
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Modulatie:
Schuifbalk
Modulatiefrequentie

Hier geeft u de frequentie voor de modulatie op.

Vervolgkeuzemenu
Modulatiefunctie

Hiermee selecteert u de signaalvorm van het modulatiesignaal.

De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Mix:
Droog signaal

Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met de bewerkte kopie, waarbij u de intensiteit van het oorspronkelijke signaal aangeeft.

Effect

Hiermee mixt u het oorspronkelijke signaal met de bewerkte kopie, waarbij u de intensiteit van het bewerkte signaal aangeeft.

De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Filter:
Onderlimiet

Hier geeft u de onderlimiet voor de frequentie op.

Bovenlimiet

Hier geeft u de bovenlimiet voor de frequentie op.

Bandbreedte

Hier geeft u de bandbreedte voor de frequentie op.

Feedback

Hiermee bepaalt u het aantal gekopieerde signalen.

 
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.


Wah-wah