Met de tool Equalizer kunt u bepaalde frequenties benadrukken door de versterking en de bandbreedte in te stellen.     
De volgende grafiek is beschikbaar:
Frequentierespons

In deze grafiek wordt de frequentierespons weergegeven. De Y-as vertegenwoordigt de versterking en de X-as de frequentie.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Filterinstellingen:
Vervolgkeuzemenu
Filter

Hiermee selecteert u de filters. De getallen in het vervolgkeuzemenu Filters corresponderen met de vierkanten die van links naar rechts worden weergegeven in de grafiek Frequentierespons.

Schuifbalk
Middenfrequentie

Hier worden de waarden van de X-as weergegeven. In deze velden kunt u ook zelf een waarde (in Hz) opgeven.

Schuifbalk
Bandbreedte

Hier kunt u aangeven of de bandbreedte van de middenfrequentie snel of langzaam moet worden verhoogd of verlaagd. U kunt een waarde opgeven tussen 0,1 en 3 octaven.

Schuifbalk
Versterking

Hiermee kunt u de waarden van de Y-as van de grafiek aanpassen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar in het gebied Low shelf:
Selectievakje
Low shelf

Hiermee verhoogt of verlaagt u de lage frequenties.

Schuifbalk
Cut-off

Hiermee kunt u aangeven dat het effect pas na een bepaalde frequentie wordt toegepast.

Schuifbalk
Versterking

Hier geeft u het niveau van de toename of afname op.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied High Shelf:
Selectievakje
High shelf

Hiermee verhoogt of verlaagt u de hoge frequenties.

Schuifbalk
Cut-off

Hiermee kunt u aangeven dat het effect pas na een bepaalde frequentie wordt toegepast.

Schuifbalk
Versterking

Hier geeft u het niveau van de toename of afname op.

 
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.


Equalizer