Met de tool Karaokefilter worden frequenties die op beide kanalen van een stereobestand identiek zijn, uit het audiobestand gefilterd. Bij oudere opnamen is dat doorgaans de stem. Als de stem echter niet gelijkmatig over beide kanalen is verdeeld, kunt u de instellingen aanpassen.   
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar:   
Stem links/rechts

Hier kunt u opgeven uit welk kanaal en in welke mate de stem moet worden weggefilterd.

Compensatie signaalversterking

Hiermee verhoogt u het volume van het audiobestand dat door het toepassen van de filter is verlaagd.

Het gebied Vocale frequentieband bepaalt de frequentieband van de stem. De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar:
Onderfrequentie

Hier geeft u de limiet op voor de onderfrequentie voor de stem. De standaardwaarde is 100 Hz.

Bovenfrequentie

Hier geeft u de limiet op voor de bovenfrequentie voor de stem. De standaardwaarde is 8000 Hz.

 
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.


Karaoke-filter