Met de tool Noise gate worden stille passages in het signaal onderdrukt. Hiermee kunt u bijvoorbeeld ruis voorkomen. De noise gate maakt deel uit van de categorie dynamische processors.      
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar:
Drempel
Hier kunt u de dB-waarde opgeven waaronder het audiobestand moet worden gedempt. De noise gate wordt niet toegepast als de dB-waarde te laag is.
Detectietijd
Hier geeft u de gewenste tijd op (in milliseconden) voor het heropenen van de noise gate, met andere woorden voor het herstellen van het geluidsniveau nadat de drempel is overschreden.
Vrijgavetijd
Hier geeft u de gewenste tijd op (in milliseconden) voor het sluiten van de noise gate, met andere woorden voor het dempen van het geluid nadat het niveau onder de drempelwaarde is beland.
De volgende optieknoppen zijn beschikbaar in het gebied Kanaalmodus:
Gekoppeld
Als u het keuzerondje Gekoppeld hebt geselecteerd, wordt de noise gate voor beide kanalen geopend zodra een van de kanalen of beide kanalen de drempel overschrijden.
Onafhankelijk
Als u het keuzerondje Onafhankelijk hebt geselecteerd, wordt de noise gate voor beide kanalen afzonderlijk gesloten of geopend als de drempelwaarde wordt bereikt.
Alleen beschikbaar voor audiobestanden in stereo.
 


Noise gate