Met de tool Pitch-instelling wijzigt u de toonhoogte van bijvoorbeeld de stem voor een bepaalde tijd, zodat u valse tonen kunt corrigeren.     
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Correctie:
Selectievakje
Correctie
Hier kunt u valse tonen corrigeren.
Balk
Gecorrigeerd
Hier wordt het correctieniveau van de basisbeweging weergegeven in procenten.
Schuifbalk
Referentie
Hier geeft u de referentietoon op voor de correctie.
Schuifbalk
Binding
Hier geeft u op hoe lang het geluid moet worden gecorrigeerd. Als u een lage waarde instelt, wordt het geluid slechts voor een korte tijd gecorrigeerd.
Vervolgkeuzemenu
Schaal
Hier kunt u een keuze maken uit een aantal schalen. De meest gebruikte schaal in Europa is Equally Tempered Chrome.
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Vibrato:
Selectievakje
Vibrato
Hiermee voegt u wijzigingen aan het geluid toe, zowel in de hoge als de lage regionen. Hierdoor gaat de stem vibreren.
Schuifbalk
Frequentie
Geef de frequentie op voor de wijziging.
Schuifbalk
Diepte
Geef de intensiteit op voor de wijziging.
 


Pitch-instelling