Met de tool Pitch-instelling wijzigt u de toonhoogte van bijvoorbeeld de stem voor een bepaalde tijd, zodat u valse tonen kunt corrigeren.     
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Correctie:
Selectievakje
Correctie

Hier kunt u valse tonen corrigeren.

Balk
Gecorrigeerd

Hier wordt het correctieniveau van de basisbeweging weergegeven in procenten.

Schuifbalk
Referentie

Hier geeft u de referentietoon op voor de correctie.

Schuifbalk
Binding

Hier geeft u op hoe lang het geluid moet worden gecorrigeerd. Als u een lage waarde instelt, wordt het geluid slechts voor een korte tijd gecorrigeerd.

Vervolgkeuzemenu
Schaal

Hier kunt u een keuze maken uit een aantal schalen. De meest gebruikte schaal in Europa is Equally Tempered Chrome.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Vibrato:
Selectievakje
Vibrato

Hiermee voegt u wijzigingen aan het geluid toe, zowel in de hoge als de lage regionen. Hierdoor gaat de stem vibreren.

Schuifbalk
Frequentie

Geef de frequentie op voor de wijziging.

Schuifbalk
Diepte

Geef de intensiteit op voor de wijziging.

 


Pitch-instelling