U gebruikt de tool Sisklanken verwijderen om ongewenste sisklanken uit spraak- of zangopnamen te verwijderen.   
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Sisklanken verwijderen:
Drempel

Hier geeft u een waarde op in dB waarboven de sisklank moet worden onderdrukt. Als u hier een zeer lage waarde opgeeft, worden zelfs zeer zachte sisklanken onderdrukt.

Demping

Hiermee geeft u aan in hoeverre de sisklanken moeten worden gedempt als ze niet volledig zijn weggefilterd.

De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Reactietijd: 
Detectietijd

Hier geeft u aan hoe lang de sisklank moet zijn om gedetecteerd te worden.

Vrijgavetijd

Hier geeft u aan hoe lang de sisklank moet worden gefilterd.

 


Sisklanken verwijderen