U gebruikt de tool Sisklanken verwijderen om ongewenste sisklanken uit spraak- of zangopnamen te verwijderen.   
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Sisklanken verwijderen:
Drempel
Hier geeft u een waarde op in dB waarboven de sisklank moet worden onderdrukt. Als u hier een zeer lage waarde opgeeft, worden zelfs zeer zachte sisklanken onderdrukt.
Demping
Hiermee geeft u aan in hoeverre de sisklanken moeten worden gedempt als ze niet volledig zijn weggefilterd.
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Reactietijd: 
Detectietijd
Hier geeft u aan hoe lang de sisklank moet zijn om gedetecteerd te worden.
Vrijgavetijd
Hier geeft u aan hoe lang de sisklank moet worden gefilterd.
 


Sisklanken verwijderen