Met de Stereoprocessor kunt u het stereobeeld van het geluid aanpassen.  
In het gebied Links Uit wordt de uitvoerintensiteit van de linkerluidspreker weergegeven. De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar:
Links in
Hier wordt de intensiteit van het linkerinvoersignaal voor de linkerluidspreker weergegeven.
Rechts in
Hier wordt de intensiteit van het rechterinvoersignaal voor de rechterluidspreker weergegeven.
In het gebied Rechts Uit wordt de uitvoerintensiteit van de rechterluidspreker weergegeven. De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar:
Links in
Hier wordt de intensiteit van het linkerinvoersignaal voor de rechterluidspreker weergegeven.
Rechts in
Hier wordt de intensiteit van het rechterinvoersignaal voor de rechterluidspreker weergegeven.
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar in het gebied Stereo-instellingen:
Beginpunt fase
Deze instelling compenseert de verschillen in de uitvoer van het linker- en het rechterkanaal.
Stereoverbreding
Hiermee kunt u een mono-opname als een stereo-opname laten klinken. U kunt u deze optie ook gebruiken om het stereobeeld van een stereo-opname te verbreden.
 


Stereoprocessor