Het verbeteringseffect Clipping verwijderen herstelt de pieken in de amplitude die voor het importeren te hoog waren en daardoor bij het importeren naar Nero WaveEditor zijn weggelaten.   
De volgende schuifregelaars zijn beschikbaar: 
Detectiedrempel

Hier geeft u het volume op waarboven de pieken in de amplitude moeten worden hersteld.

Versterkingsmodificatie

Hiermee herstelt u de pieken in de amplitude. U moet deze procentuele waarde niet te hoog instellen omdat de pieken anders weer worden verwijderd wanneer u het bestand opslaat.

 


Clipping verwijderen