Met het verbeteringseffect Filterset kunt u uw eigen audiofilters instellen.    
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Selectievakje
Door gebruiker vastgestelde filterrespons
Hiermee activeert u de mogelijkheid om de grafiek met behulp van de blokjes aan te passen.
Grafiek
Door gebruiker vastgestelde filterrespons
In de grafiek kunt u de curve handmatig aanpassen.
Knop
Hiermee schakelt u tussen een lineaire en een logaritmische schaal voor de weergave van de frequentie in de grafiek.
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Bandpassfilter:
Selectievakje
Bandpassfilter
Hiermee voegt u een bandpassfilter toe waardoor een bepaald frequentiebereik kan worden overschreden.
Schuifbalk
Bovenlimiet
Hiermee geeft u de limiet op voor de bovenfrequentie van de bandpassfilter.
Schuifbalk
Onderlimiet
Hiermee geeft u de limiet op voor de onderfrequentie van de bandpassfilter.
De volgende selectievakjes zijn beschikbaar in het gebied Scherpfilters:
Centreren
Hiermee kunt u maximaal drie filters en bandpass-stops invoegen om te voorkomen dat een bepaald frequentiebereik wordt overschreden. U kunt de frequentie van elke scherpfilter opgeven via de schuifregelaars.
 


Filterset