Met het verbeteringseffect Filterset kunt u uw eigen audiofilters instellen.    
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Selectievakje
Door gebruiker vastgestelde filterrespons

Hiermee activeert u de mogelijkheid om de grafiek met behulp van de blokjes aan te passen.

Grafiek
Door gebruiker vastgestelde filterrespons

In de grafiek kunt u de curve handmatig aanpassen.

Knop

Hiermee schakelt u tussen een lineaire en een logaritmische schaal voor de weergave van de frequentie in de grafiek.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Bandpassfilter:
Selectievakje
Bandpassfilter

Hiermee voegt u een bandpassfilter toe waardoor een bepaald frequentiebereik kan worden overschreden.

Schuifbalk
Bovenlimiet

Hiermee geeft u de limiet op voor de bovenfrequentie van de bandpassfilter.

Schuifbalk
Onderlimiet

Hiermee geeft u de limiet op voor de onderfrequentie van de bandpassfilter.

De volgende selectievakjes zijn beschikbaar in het gebied Scherpfilters:
Centreren

Hiermee kunt u maximaal drie filters en bandpass-stops invoegen om te voorkomen dat een bepaald frequentiebereik wordt overschreden. U kunt de frequentie van elke scherpfilter opgeven via de schuifregelaars.

 


Filterset