Het verbeteringseffect Ruisanalyse gebruikt een gemarkeerd gebied in het audiobestand als ruisreferentie. Dit referentiegeluid wordt vervolgens gebruikt om de ruis te onderdrukken.   


Ruisanalyse