Het verbeteringseffect Ruisonderdrukking onderdrukt storende ruis in een audiobestand.    
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Grafiek
Spectraal verminderingsprofiel
De grafische weergave van het signaal.
Knop
Hiermee schakelt u tussen een lineaire en een logaritmische schaal voor de weergave van de frequentie in de grafiek.
Schuifbalk
Laagste waarde
Hier geeft u de minimumwaarde op waarbij ruis onderdrukt moet worden.
Schuifbalk
Reductieniveau
Hier wordt het ruisonderdrukkingsniveau weergegeven.
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Modus:
Keuzerondje
Automatische ruisanalyse
Het audiobestand wordt automatisch op eventueel aanwezige ruis geanalyseerd.
Knop
Vastzetten
Hiermee zet u de ruiscurve vast in het Spectraal verminderingsprofiel en wordt de curve gebruikt als referentiesignaal.
Keuzerondje
Bewerkbare ruiscurve
Hiermee plaatst u blokjes in de ruiscurve van de grafiek Spectraal verminderingsprofiel waarmee u de curve kunt bewerken.
Keuzerondje
Ruisprofiel
Deze optie wordt automatisch geactiveerd nadat ruisanalyse is uitgevoerd en nadat u voor de eerste maal ruisonderdrukking hebt toegepast.
U kunt de ruiscurve die door de ruisanalyse is gemaakt ook bewerken.
Knop
Restuitvoer
Speelt alleen het ruissignaal af.
 


Ruisonderdrukking