Het verbeteringseffect Ruisonderdrukking onderdrukt storende ruis in een audiobestand.    
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Grafiek
Spectraal verminderingsprofiel

De grafische weergave van het signaal.

Knop

Hiermee schakelt u tussen een lineaire en een logaritmische schaal voor de weergave van de frequentie in de grafiek.

Schuifbalk
Laagste waarde

Hier geeft u de minimumwaarde op waarbij ruis onderdrukt moet worden.

Schuifbalk
Reductieniveau

Hier wordt het ruisonderdrukkingsniveau weergegeven.

De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Modus:
Keuzerondje
Automatische ruisanalyse

Het audiobestand wordt automatisch op eventueel aanwezige ruis geanalyseerd.

Knop
Vastzetten

Hiermee zet u de ruiscurve vast in het Spectraal verminderingsprofiel en wordt de curve gebruikt als referentiesignaal.

Keuzerondje
Bewerkbare ruiscurve

Hiermee plaatst u blokjes in de ruiscurve van de grafiek Spectraal verminderingsprofiel waarmee u de curve kunt bewerken.

Keuzerondje
Ruisprofiel

Deze optie wordt automatisch geactiveerd nadat ruisanalyse is uitgevoerd en nadat u voor de eerste maal ruisonderdrukking hebt toegepast.
U kunt de ruiscurve die door de ruisanalyse is gemaakt ook bewerken.

Knop
Restuitvoer

Speelt alleen het ruissignaal af.

 


Ruisonderdrukking