Met het verbeteringseffect Tikken verwijderen kunt u bijgeluiden zoals tikken en gekraak verwijderen.      
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Tikken verwijderen:
Selectievakje
Tikken verwijderen

Hiermee verwijdert u storende bijgeluiden als tikken, die kunnen worden veroorzaakt door krassen op grammofoonplaten.

Schuifbalk
Detectiedrempel

Hier geeft u aan hoe sterk de bijgeluiden moeten zijn voordat ze worden weggefilterd.

Schuifbalk
Maximumlengte

Hier geeft u de maximale tijdsduur op voor het wegfilteren van bijgeluiden.

Selectievakje
Hoge kwaliteit

Hiermee verhoogt u de kwaliteit van het filterproces. Deze instelling is echter zeer processor-intensief.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Kraken verwijderen:
Selectievakje
Kraken verwijderen

Hiermee verwijdert u bijgeluiden als kraken, dat bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door stof op de naald.

Schuifbalk
Detectiedrempel

Hier geeft u aan hoe sterk de bijgeluiden moeten zijn voordat ze worden weggefilterd.

Schuifbalk
Reductieniveau

Hier geeft u het niveau aan van de bijgeluiden die moeten worden weggefilterd.

Selectievakje
Automatisch herstel

Hiermee worden de optimale waarden voor de gebieden Tikken verwijderen en Kraken verwijderen automatisch ingesteld. Schakel de selectievakjes in voor de gebieden die u wilt aanpassen en schakel het selectievakje Automatisch herstel in.

 


Tikken verwijderen