Het verbeteringseffect Zoemvermindering vermindert eventuele zoemgeluiden in het audiobestand.    
De volgende instelopties zijn beschikbaar:
Grafiek
Zoembeperking
Een grafische weergave van de vier notchfilters.
Knop
Automatische zoemdetectie
Hiermee wordt de optimale waarde voor alle filters automatisch ingesteld.
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Instellingen van filter voor zoemvermindering:
Keuzerondjes
Filter
Hier kunt u kiezen uit vier filters. U kunt de filters opgeven via de schuifbalk. U kunt de filters ook koppelen aan de optieknop Filters koppelen. Als u dat doet, worden wijzigingen die u uitvoert met de schuifbalk toegepast op alle filters.
Schuifbalk
Frequentie
Hier geeft u de frequentie op voor het wegfilteren van de zoem.
Schuifbalk
Versterking
Hier geeft u op in welke mate de zoem moet worden weggefilterd.
Schuifbalk
Breedte
Hiermee bepaalt u of het bereik van de filter geleidelijk of abrupt moet worden verhoogd of verlaagd.
 
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.


Zoemvermindering