In het venster Testsignaalgenerator kunt u een testsignaal in het audiobestand invoegen.  
U kunt dit venster bereiken via het item Bewerken > Testsignaal invoegen in de menubalk.
De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Algemene instellingen:
Invoerveld
Duur

Hier wordt de tijdsduur van het testsignaal in seconden weergegeven.

Schuifbalk
Amplitude

Hier geeft u de amplitude van het testsignaal op, voor zowel de toon als de ruis.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Tonen:
Keuzerondje
Tonen

Hiermee geeft u aan dat het testsignaal als een toon moet worden weergegeven. Vervolgens stelt u de opties in voor de wavevorm, de startfrequentie en de eindfrequentie van het testsignaal.

Vervolgkeuzemenu
Wavevorm

Hier geeft u de gewenste wavevorm op voor het testsignaal.

Invoerveld
Start

Hier geeft u de startfrequentie op voor het testsignaal.

Invoerveld
Eindfrequentie

Hier geeft u de eindfrequentie op voor het testsignaal.

De volgende instelopties zijn beschikbaar in het gebied Ruis:
Keuzerondje
Ruis

Hiermee geeft u aan dat het testsignaal als ruis moet worden weergegeven. Vervolgens geeft u het gewenste type ruis op.

Vervolgkeuzemenu
Kleur

Hier selecteert u het gewenste type ruis. Wit is een harde ruis, Roze een gemiddelde ruis en Bruin een stille ruis.

 


Het venster Testsignaalgenerator