Onderaan in het venster kunnen verschillende weergaven worden geopend via het menu Weergave.
De volgende items zijn beschikbaar in het menu Weergave:      
Niveaumeters

Hiermee opent u het venster Transport waarin links het geluid ten opzichte van de ruimte wordt gevisualiseerd. In de rechterhelft van het venster kunt u het volume en het gebruik van de luidsprekers aanpassen.

Spectrumanalyzer

Hiermee opent u het venster Spectrum-analyzer, waarin de frequentie van het audiobestand tijdens het afspelen grafisch wordt weergegeven.

Geschiedenis bewerken

Hiermee opent u het venster Bewerkingshistorie, waarin uw aanpassingen aan het audiobestand worden weergegeven. In dit venster kunt u uw bewerkingen desgewenst ongedaan maken en zelfs terugkeren naar de oorspronkelijke status van het bestand.

Statusbalk

Hiermee geeft u de Statusbalk weer waarin de lengte van de geselecteerde audio-gedeelten en de lengte van het hele audiobestand wordt weergegeven onder aan het scherm.

 
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.


Weergavegebied