Het werkbalkgebied kan uit maximaal drie werkbalken bestaan: de werkbalk Standaard, de transportwerkbalk, en de verticale zoombalk. U kunt het werkbalkgebied aanpassen door de gewenste werkbalken te selecteren via het menu Weergave.
De volgende knoppen zijn beschikbaar in de werkbalk Standaard: 

Hiermee maakt u een nieuw audiobestand.

Hiermee opent u een bestaand audiobestand.

Hiermee slaat u het audiobestand op.

Hiermee knipt u de geselecteerde sectie uit het audiobestand en plaatst u de sectie op het klembord.

Hiermee kopieert u de geselecteerde sectie uit het audio-bestand en plaatst u de sectie op het klembord.

Hiermee plakt u de inhoud van het klembord op de geselecteerde plek.

Hiermee maakt u de laatste handeling ongedaan.

De laatste handeling die u ongedaan hebt gemaakt herstellen.

Hiermee selecteert u het gehele audiobestand.

Hiermee zoomt u in op het audiobestand.

Zoomt uit op het audiobestand.

Hiermee zoomt u in op het audiobestand om de geselecteerde selectie groot op het scherm weer te geven.

Hiermee zoomt u zodanig uit op het audiobestand dat het gehele project op het scherm wordt weergegeven.

De volgende knoppen zijn beschikbaar in de Transportwerkbalk:

Hiermee wordt het venster Opnamepaneel geopend.

Speelt de gemarkeerde sectie van het geluidsbestand af.

Speelt het volledige audiobestand af.

Speelt het audiobestand af in een lus wanneer u op de knop Afspelen klikt.

Hiermee stopt u het afspelen van het audiobestand.

Hiermee onderbreekt u het afspelen van het audiobestand. Alleen beschikbaar tijdens het afspelen van een audiobestand.

Het volgende vervolgkeuzemenu is beschikbaar in de verticale zoombalk:
Verticale zoom

Hiermee kunt u de verticale zoomfactor van het audiobestand selecteren.
 

 


Werkbalkgebied