De volgende instelopties zijn beschikbaar op het tabblad Mappen:     
Invoerveld
Tijdelijke map
Hier kunt u de map opgeven waarin de tijdelijke bestanden moeten worden opgeslagen. De map moet zich op een schijf bevinden met veel vrije ruimte. 
Invoerveld
Directory peak-bestand
Hier kunt u de map opgeven waarin de peak-bestanden moeten worden opgeslagen. Peak-bestanden zijn cache-bestanden die door Nero WaveEditor worden gebruikt om audiobestanden sneller te openen. De map moet zich op een schijf bevinden met voldoende vrije opslagruimte. 
Selectievakje
Peak-bestanden altijd opnieuw maken
Er wordt altijd een nieuw peak-bestand gemaakt wanneer u een audiobestand opent. Als u deze optie niet inschakelt, worden de peak-bestanden tijdelijk in een map opgeslagen en vanuit die map geopend.
Invoerveld
Directory ‘Mijn muziek’
Hier kunt u de standaardmap opgeven waarin audiobestanden moeten worden opgeslagen.
Selectievakje
Het dialoogvenster Bestand openen altijd starten in de map Mijn muziek
Wanneer u het dialoogvenster Openen oproept, toont het systeem altijd eerste de map die is opgegeven in het tekstvak Map Mijn muziek.
Knop
Hiermee opent u een venster waarin u de gewenste map voor de respectieve bestanden kunt selecteren.
 


Het tabblad Mappen