De volgende instelopties zijn beschikbaar op het tabblad VST-plug-ins:  
Weergavegebied
Geïnstalleerde VST-plug-ins

Hier worden de geïnstalleerde VST-plug-ins weergegeven.

Knop
Verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde VST-plug-in.

Knop
Plug-in toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Openen. Vervolgens kunt u een VST-plug-in installeren.

Selectievakje
Inclusief submappen

Hiermee kunt u in de opgegeven map en submappen naar nieuwe VST-plug-ins zoeken.

Knop
Map scannen

Hiermee opent u het dialoogvenster Openen. Vervolgens kunt u in de opgegeven map naar nieuwe VST-plug-ins zoeken.

 


Het tabblad VST-plug-ins