De volgende selectievakjes zijn beschikbaar op het tabblad Weergave:
As aan de linkerkant van de audiovisualisatie weergeven

Links van het als peak-bestand weergegeven audiobestand wordt een percentage-as weergegeven. De percentage-as toont de uitlijning van de frequentie, zowel het positieve percentage als het negatieve percentage.

De tijdsweergave heeft voorrang op de audiovisualisatie

Boven het als peak-bestand weergegeven audiobestand wordt een tijd-as weergegeven. De tijd-as toont de lengte van het audio-bestand in uren, minuten, seconden en milliseconden.

Traceer terugspeel-positielijn tijdens afspelen

De afspeelpositie in het audiobestand wordt aangegeven met een zwarte lijn.

Groen-op-zwarte kleurenset gebruiken

Het peak-bestand wordt groen weergegeven en de achtergrond zwart. Standaard wordt het peak-bestand blauw weergegeven en de achtergrond wit.

 


Het tabblad Weergave