Nero WaveEditor oferuje różne opcje edycji plików audio. Możesz dokonywać zmian w strukturze pliku (takich jak wstawianie podziałów ścieżek), zmieniać głośność pliku audio (np. normalizując ją), a także stosować inne opcje ulepszeń (takie jak konwertowanie formatu próbkowania).
Musi zostać spełnione następujące wymaganie:
 
 
 
§
Otwarty plik audio jest wyświetlany w obszarze wyświetlania pliku.

 

 
 
Możesz edytować cały plik audio lub wybrany jego fragment.
Jeżeli chcesz edytować określony fragment pliku audio, podświetl odpowiedni fragment w obszarze wyświetlania pliku.
 


Edycja pliku audio