Aby edytować strukturę pliku audio, wykonaj następujące czynności: 
1.
Jeżeli chcesz, aby cisza między utworami była wykrywana automatycznie, tak aby ją pominąć w trakcie odtwarzania pliku audio:
1.
Naciśnij pozycję Edytuj > Wykrywanie przerw na pasku menu.
à
Otworzy się okno Wykrywanie przerw.
2.
Określ żądane ustawienia i naciśnij przycisk OK.
2.
Jeżeli chcesz wstawić podział ścieżki do pliku audio, tak aby przeskoczyć bezpośrednio do tego miejsca, naciśnij pozycję Edytuj > Wstaw podział ścieżki na pasku menu.
3.
Jeżeli chcesz zapisać pojedynczą ścieżkę utworzoną przez wstawienie podziałów ścieżek jako plik:
1.
Naciśnij pozycję Edytuj > Zapisz ścieżki jako pliki na pasku menu.
à
Otworzy się okno Zapisz ścieżki jako oddzielne pliki.
2.
Wybierz ścieżkę, którą chcesz zapisać, nadaj jej nazwę i wybierz żądany format pliku.
3.
Kliknij przycisk OK.
4.
Jeżeli chcesz wstawić dodatkowy plik audio do obszaru wyświetlania pliku, aby utworzyć crossfading pomiędzy dwoma plikami:
1.
Naciśnij pozycję Edytuj > Wstaw plik na pasku menu.
à
Otworzy się okno.
2.
Wybierz żądany plik audio i naciśnij przycisk Otwórz.
à
Plik audio jest wstawiany do obszaru wyświetlania pliku.

 

 
 
Aby określić miejsce, w które chcesz wstawić plik audio, naciśnij tę lokalizację przed wybraniem pozycji Edytuj > Wstaw plik.
 

 

 
 
Przenikanie
Metoda crossfading pozwala łączyć pliki audio bez przerywania odtwarzania dźwięku tych plików. Przy stosowaniu crossfading, głośność pierwszego pliku audio jest redukowana na końcu, a głośność kolejnego pliku audio jest zwiększana na początku zapewniając gładkie przejście pomiędzy dźwiękiem obydwu plików.
 
 
è
Wykonałeś edycję struktury pliku audio.


Edycja struktury pliku audio