Aby zastosować inne opcje ulepszania pliku audio, wykonaj następujące czynności:
1.
Jeżeli chcesz skonwertować format próbkowania:
1.
Naciśnij pozycję Edytuj > Zmień format próbkowania na pasku menu.
à
Otworzy się okno Ustawienia konwersji formatu próbkowania.
2.
Określ żądane ustawienia i naciśnij przycisk OK.
2.
Jeżeli chcesz odtworzyć podświetlony fragment pliku audio w odwrotnej kolejności, naciśnij pozycję Edytuj > Odwróć na pasku menu.
3.
Jeżeli chcesz wstawić sygnał testowy do podświetlonego fragmentu pliku audio:
1.
Naciśnij pozycję Edytuj > Wstaw sygnał testowy na pasku menu.
à
Otworzy się okno Test generatora tonów.
2.
Określ żądane ustawienia i naciśnij przycisk OK.
à
Sygnał testowy jest dodawany do obszaru wyświetlania pliku.
3.
Określ zakres sygnału testowego, przesuwając zielone strzałki u dołu obszaru wyświetlania pliku.
4.
Jeżeli chcesz zmniejszyć lub zwiększyć głośność pliku audio przed i za sygnałem testowym, przesuń niebiesko-zielone strzałki znajdujące się u góry obszaru wyświetlania pliku z lewej strony do prawej.
4.
Jeżeli chcesz podświetlić określony fragment z dokładnością co do tysięcznej sekundy:
1.
Naciśnij pozycję Edytuj > Definiuj znaczniki ręcznie na pasku menu.
à
Otworzy się okno Ręczne definiowanie znaczników.
2.
Zdefiniuj znaczniki wedle życzenia w obszarze Początek zaznaczenia oraz Koniec zaznaczenia i naciśnij przycisk OK.
5.
Jeżeli chcesz zmienić podświetlony fragment pliku audio przy pomocy optymalizacyjnych narzędzi, efektów lub ulepszeń:
1.
Na pasku menu naciśnij odpowiednią pozycję Narzędzia, Efekty lub Ulepszenie.
à
Otworzy się stosowne okno.
2.
Wprowadź żądane ustawienia i naciśnij przycisk OK.
è
Wykonałeś edycję pliku audio.
Zobacz też
Filtry


Stosowanie innych opcji ulepszania