Dźwięk pliku audio może być zmieniany na różne sposoby. W tym celu na pasku menu dostępne są pozycje Narzędzia, Efekty i Ulepszanie dźwięku.      
We wszystkich oknach zmiany dźwięku dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk
Odtwarza plik audio zmieniony przez filtr.
Przycisk
Zatrzymuje odtwarzanie.
Menu rozwijane
Aktywne kanały
Umożliwia wybór różnych aktywnych kanałów. Możesz oddzielnie włączać i wyłączać kanały.
Przycisk
Pominięcie
Zachowuje zmianę wprowadzoną przez filtr na czas trwania aktywacji. Umożliwia to przesłuchanie na przemian pliku przed i po edycji.
Przycisk
Przetwarzaj offline
Przetwarza autonomicznie zmianę wprowadzoną do pliku audio. Umożliwia to odtworzenie zmienionego pliku za pomocą procesora o mniejszej mocy bez zacięć.
Menu rozwijane
Umożliwia wybór wcześniej zdefiniowanych oraz utworzonych przez użytkownika profili.
Przycisk
Tworzy nowy profil przy użyciu bieżących ustawień.
Przycisk
Usuwa wybrany profil.
 


Filtry