Efekt Chór powoduje powstanie efektu echa, który po zastosowaniu w nagranym wokalu brzmi jak śpiewający w tle chór.  
W obszarze Modulacja dostępne są następujące suwaki:
Głębia

Określa, w jakim stopniu zmieniono skok.

Częstotliwość

Określa częstotliwość zmiany skoku (oscylacje).

W obszarze Opóźnienia dostępny jest następujący suwak:
Opóźnienie

Określa opóźnienie, z jakim odtwarzana jest kopia w porównaniu z pierwotnym sygnałem.

W obszarze Filtr dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Niska przepustowość

Włącza filtr o niskiej przepustowości.

Suwak
Niska przepustowość

Obniża częstotliwości powyżej określonego poziomu Hertzów i przepuszcza niemal bez filtrowania niskie częstotliwości poniżej określonej wartości.

W obszarze Miks dostępne są następujące suwaki:
Efekt

Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność skopiowanego sygnału.

Suchy sygnał

Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność pierwotnego sygnału.

W obszarze Chór dostępny jest następujący przycisk opcji:
Mono/stereo

Nadaje przetworzonemu fragmentowi pliku audio odpowiednio bardziej „monofoniczne” lub „stereofoniczne” brzmienie.

 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Chór