Efekt Doppler polega na naśladowaniu przesuwającego się źródła dźwięku i powstałych w jego efekcie specjalnych właściwości słuchowych.   
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
 
Pokazuje docelowy i końcowy punkt ruchu źródła dźwięku. Słuchacz znajduje się w środku wykresu.
Wzorzec ruchu można zmienić w grafice za pomocą linii prostych.
Suwak
Średnica
Określa średnice promienia ruchu.
Suwak
Czas trwania
Określa czas trwania ruchu.
 


Doppler