Efekt Pseudoodwracanie nie powoduje odwrócenia całego pliku audio, lecz dzieli go na małe sekwencje. Są one odtwarzane w odwrotnej kolejności w kierunku do przodu. W ten sposób zawartość pliku audio nadal można rozpoznać, jednak z efektem pseudoodwrotnego odtwarzania.  
W obszarze Czas trwania odwrócenia dostępne są następujące przyciski opcji:
Czas trwania odwrócenia
Wskazuje, jak długie powinny być sekwencje, aby odtwarzać je w odwrotnej kolejności.
 


Efekt Pseudo Reverse