Efekt Fazer to efekt gitarowy polegający na zniekształceniu dźwięku poprzez odtwarzanie z opóźnieniem filtrowanej pod względem pasma kopii sygnału pierwotnego.   
W obszarze Modulacja dostępne są następujące opcje ustawień:
Menu rozwijane
Funkcja modulacji

Umożliwia wybór różnych kształtów sygnału.

Suwak
Częstotliwość

Określa częstotliwość kopiowanego sygnału.

W obszarze Ustawienia dostępne są następujące opcje ustawień:
Suwak
Dolna granica

Określa dolną granicę pasma częstotliwości.

Suwak
Górna granica

Określa górną granicę pasma częstotliwości.

Suwak
Sz. pasma

Wskazuje szerokość pasma sygnału.

Pole wyboru
Stereo Flanger

Nadaje przetworzonemu fragmentowi pliku audio bardziej „stereofoniczne” brzmienie.

W obszarze Miks dostępne są następujące suwaki:
Suchy sygnał

Miksuje sygnał pierwotny z edytowaną kopią, wskazując intensywność pierwotnego sygnału.

Efekt

Miksuje sygnał pierwotny z edytowaną kopią, wskazując intensywność edytowanego sygnału.

 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Fazer