Efekt Flanger to efekt gitarowy polegający na zniekształceniu dźwięku poprzez odtwarzanie z opóźnieniem kopii sygnału pierwotnego. Kopia zmieniana jest za pomocą modulacji, dźwięk jest więc zniekształcony w charakterystyczny sposób.   
W obszarze Modulacja dostępne są następujące opcje ustawień:
Suwak
Głębia
Modyfikuje skopiowany sygnał i określa, w jakim stopniu zmieniono skok.
Suwak
Częstotliwość
Modyfikuje skopiowany sygnał i określa częstotliwość zmiany skoku.
W obszarze Miks dostępne są następujące opcje ustawień:
Suwak
Suchy sygnał
Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność pierwotnego sygnału.
Suwak
Efekt
Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność skopiowanego sygnału.
Pole wyboru
Stereo Flanger
Nadaje przetworzonemu fragmentowi pliku audio bardziej „stereofoniczne” brzmienie.
 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Flanger