Efekt Flanger to efekt gitarowy polegający na zniekształceniu dźwięku poprzez odtwarzanie z opóźnieniem kopii sygnału pierwotnego. Kopia zmieniana jest za pomocą modulacji, dźwięk jest więc zniekształcony w charakterystyczny sposób.   
W obszarze Modulacja dostępne są następujące opcje ustawień:
Suwak
Głębia

Modyfikuje skopiowany sygnał i określa, w jakim stopniu zmieniono skok.

Suwak
Częstotliwość

Modyfikuje skopiowany sygnał i określa częstotliwość zmiany skoku.

W obszarze Miks dostępne są następujące opcje ustawień:
Suwak
Suchy sygnał

Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność pierwotnego sygnału.

Suwak
Efekt

Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność skopiowanego sygnału.

Pole wyboru
Stereo Flanger

Nadaje przetworzonemu fragmentowi pliku audio bardziej „stereofoniczne” brzmienie.

 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Flanger