Efekt Głośność polega na podniesieniu poziomu głośności pliku audio bez zwiększania maksymalnej wartości amplitudy (wartość 1) poprzez zwiększenie amplitudy innych obszarów pliku audio. Plik jest zatem ogólnie głośniejszy, nie przekraczając wartości 1 amplitudy.  
Dostępny jest następujący suwak:
Wzmocnienie docelowe
Określa stopień wzmocnienia.
 


Głośność