Efekt Mała dokładność polega na tworzeniu efektów zakłóceń, tzw. błędów kwantyfikacji, poprzez zmniejszenie częstości bitów. Po znacznym zmniejszeniu częstości bitów dają się słyszeć szumy. Jeżeli zmniejszona jest częstość próbkowania, plik audio ma bardziej monotonne i mniej szczegółowe brzmienie.       
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
Głębia bitowa / częstość próbkowania
Pokazuje zmianę położenia dwóch suwaków pod wykresem.
Suwak
Głębia bitowa
Określa głębię bitową. Przykładowo głębia bitowa płyt CD z muzyką wynosi 16.
Suwak
Częstość próbkowania
Określa częstość próbkowania. Częstość próbkowania płyt CD z muzyką wynosi 44100 Hz.
 
Częstość próbkowania
Częstość próbkowania informuje o częstotliwości, z jaką próbkowany jest sygnał w interwale czasu. Mierzona jest wartością próbkowania na sekundę. Im wyższa częstość próbkowania, tym bardziej dokładny pomiar i lepsza jakość dźwięku.
Głębia bitowa
Głebia bitowa wskazuje, z jaką dokładnością zostanie przechwycona wibracja oscylacji. Im większa wartość, tym badziej dokładne przechwycenie i lepsza jakość dźwięku.


Mała dokładność