Efekt Modulacja umożliwia osobną zmianę amplitudy i częstotliwości.    
W obszarze Modulacja amplitudy dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Modulacja amplitudy
Włącza opcje ustawień modulacji amplitudy.
Wykres
Sygnał modulacji
Pokazuje amplitudę sygnału audio.
Suwak
Częstotliwość
Określa częstotliwość sygnału.
Suwak
Zakres amplitudy
Określa poziom głośności sygnału.
Menu rozwijane
Sygnał modulacji
Wybiera kształt sygnału wyświetlanego w obrazie modulacji amplitud.
Pole wyboru
Mieszaj brzegi
Równoważy różne wartości końcowe i początkowe.
Opcja włączona tylko w przypadku sygnałów utworzonych przez użytkownika.
W obszarze Modulacja częstotliwości dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Modulacja częstotliwości
Włącza opcje ustawień modulacji częstotliwości.
Wykres
Sygnał modulacji
Pokazuje częstotliwość sygnału audio.
Suwak
Częstotliwość
Określa częstotliwość sygnału.
Suwak
Głębia
Określa głębię sygnału.
Menu rozwijane
Sygnał modulacji
Wybiera kształt sygnału wyświetlanego w obrazie modulacji częstotliwości, np. sinus.
Pole wyboru
Mieszaj brzegi
Równoważy różne wartości końcowe i początkowe.
Opcja włączona tylko w przypadku sygnałów utworzonych przez użytkownika.
Miks powoduje miksowanie pierwotnego sygnału z sygnałem o zmodulowanej amplitudzie z sygnałem o zmodulowanej częstotliwości.
W obszarze Miks dostępne są następujące suwaki:
Suchy sygnał
Wskazuje intensywność sygnału pierwotnego.
Zmodulowana amplituda
Określa intensywność sygnału o zmodulowanej amplitudzie.
Zmodulowana częstotliwość
Określa intensywność sygnału o zmodulowanej częstotliwości.
 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Modulacja