Efekt Modyfikacja głosu umożliwia manipulację głosem pliku audio.    
W obszarze Obwiednia dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
Mapowanie obwiedni
Zmienia wejściową i wyjściową częstotliwość pliku audio. Za pomocą uchwytów możesz zmieniać linie proste. Na wykresie oś Y przedstawia częstotliwość wyjściową, a oś X częstotliwość wejściową.
Suwak
Skalowanie
Przesuwa elementy tworzące głos.
W obszarze Skok dostępne są następujące suwaki:
Interwał
Zmienia skok pliku audio.
Strojenie
Zezwala na strojenie, jeżeli zachowanie pierwotnej długości pliku audio powoduje zakłócenia wskutek zmiany interwałów lub wstawek.
W obszarze Czas dostępny jest następujący suwak:
Rozciągnięcie
Określa, czy długość pliku audio ma być różna, czy raczej ma być zachowana pierwotna długość.
W obszarze Tryb dostępne są następujące przyciski opcji:
Zwykłe
Pozostawia niezmieniony głos pliku audio. Tylko wcześniej ustawione efekty są zastosowane.
Głos mechaniczny
Dodaje do aktualnie włączonych efektów właściwości głosu przypominające robota.
Szept
Dodaje do aktualnie włączonych efektów właściwości szeptu.
 


Modyfikacja głosu