Efekt Modyfikacja głosu umożliwia manipulację głosem pliku audio.    
W obszarze Obwiednia dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
Mapowanie obwiedni

Zmienia wejściową i wyjściową częstotliwość pliku audio. Za pomocą uchwytów możesz zmieniać linie proste. Na wykresie oś Y przedstawia częstotliwość wyjściową, a oś X częstotliwość wejściową.

Suwak
Skalowanie

Przesuwa elementy tworzące głos.

W obszarze Skok dostępne są następujące suwaki:
Interwał

Zmienia skok pliku audio.

Strojenie

Zezwala na strojenie, jeżeli zachowanie pierwotnej długości pliku audio powoduje zakłócenia wskutek zmiany interwałów lub wstawek.

W obszarze Czas dostępny jest następujący suwak:
Rozciągnięcie

Określa, czy długość pliku audio ma być różna, czy raczej ma być zachowana pierwotna długość.

W obszarze Tryb dostępne są następujące przyciski opcji:
Zwykłe

Pozostawia niezmieniony głos pliku audio. Tylko wcześniej ustawione efekty są zastosowane.

Głos mechaniczny

Dodaje do aktualnie włączonych efektów właściwości głosu przypominające robota.

Szept

Dodaje do aktualnie włączonych efektów właściwości szeptu.

 


Modyfikacja głosu