Efekt Opóźnienie Multi-Tap umożliwia tworzenie i odtwarzanie z opóźnieniem kilku kopii sygnału pierwotnego. Wskutek tego powstaje efekt pogłosu.    
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Przyciski
Aktywny zaczep
Umożliwia wybór kilku kopii. Każdy przycisk przedstawia jedną kopię.
Wykres
Wzmocnienie
Przedstawia kopie w postaci graficznej.
Suwak
Opóźnienie
Określa przerwy, z jakimi mają być odtwarzane kopie.
Suwak
Wzmocnienie
Określa poziom głośności/intensywność kopii.
Suwak
Panorama
W przypadku plików stereofonicznych wskazuje głośnik, za pomocą którego mają być słyszane kopie.
W obszarze Sprzężenie zwrotne dostępne są następujące opcje ustawień:
Menu rozwijane
Typ
Umożliwia wybór różnych filtrów kopiowanych sygnałów.
Suwak
Wzmocnienie sprzężenia zwrotnego
Określa poziom głośności kopii odtwarzanych po upływie czasu określonego za pomocą suwaka Opóźnienie.
W obszarze Miks dostępne są następujące suwaki:
Suchy sygnał
Miksuje sygnał pierwotny z edytowanym, wskazując intensywność pierwotnego sygnału.
Efekt
Miksuje sygnał pierwotny z edytowanym, wskazując intensywność edytowanego sygnału.
 


Opóźnienie Multi-Tap