Efekt Pętla skok, tzw. pitch bend, polega na zmianie skoku na długości pliku audio za pomocą krzywej prędkości. Można zmienić lub zachować długość pliku audio.  
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
Skok
Pokazuje skok na długości pliku audio.
Suwak
Zakres skoku
Ustawia wartości na osi Y na wykresie Skok. Im wyższa wartość, tym skok można zmienić w bardziej widoczny sposób.
Pole wyboru
Zachowaj długość
Zachowuje długość pliku audio. Wartość na osi X (długość wyjściowa) na wykresie skoku jest stała.
 


Pętla skok