Efekt Pogłos zwoju polega na przeniesieniu efektu pogłosu zwoju pliku wzorcowego i dostosowaniu do niego plik audio.      
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Przycisk
Wybierz odpowiedź impulsywną
Pozwala otworzyć plik źródłowy w celu zastosowania odpowiedzi impulsywnej, na podstawie której tworzony jest efekt pogłosu w pliku audio, który ma być poddany edycji.
Wykres
Wzmocnienie odpowiedzi impulsywnej
Wyświetla sygnał odpowiedzi impulsywnej.
Wykres
Wzmocnienie
Wyświetla granicę częstotliwości pogłosu. Oś Y krzywej na wykresie określa wzmocnienie efektu pogłosu, a oś X pokazuje częstotliwość.
Przycisk
Przechodzi ze skali liniowej do logarytmicznej na ilustracji granicznej częstotliwości.
Suwak
Wstępne opóźnienie
Określa długość czasu, która potrzebna jest dźwiękowi, aby mógł odbić się od przeszkody, wskazując w ten sposób intensywność echa.
W obszarze Miks dostępne są następujące suwaki:
Suchy sygnał
Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność pierwotnego sygnału.
Efekt
Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność skopiowanego sygnału.
 


Pogłos Convolution reverb