Efekt Zacinanie, tzw. stutter, umożliwia zmianę rytmu pliku audio.  
Dostępne są następujące opcje ustawień:
Wykres
Czas trwania ciszy
Pokazuje na osi Y długość ciszy, a na osi X długość sygnału.
Suwak
Czas trwania ciszy
Określa długość ciszy lub powtórzeń.
Suwak
Czas trwania sygnału
Określa długość sygnałów, które mają być powtórzone.
W obszarze Tryb dostępne są następujące przyciski opcji:
Wycisz
Odtwarza plik audio w trybie zacinania Wycisz. Plik odtwarzany jest przez okres, który został ustawiony za pomocą suwaka Czas trwania sygnału i wyciszany przez okres, który został ustawiony za pomocą suwaka Czas trwania ciszy. Plik zachowuje swoją długość.
Rozciągnięcie
Odtwarza plik audio w trybie zacinania Rozciągnięcie. Plik odtwarzany jest przez okres, który został ustawiony za pomocą suwaka Czas trwania sygnału i wyciszany przez okres, który został ustawiony za pomocą suwaka Czas trwania ciszy. Długość pliku zmienia się, gdyż odtwarzanie wyciszonego w odpowiednim miejscu pliku wznawiane jest w miejscu, w którym je ostatnio zakończono.
Powtórz
Odtwarza plik audio w trybie zacinania Powtórz. Plik odtwarzany jest przez okres, który został ustawiony za pomocą suwaka Długość sygnału. Ten sam fragment pliku audio powtarzany jest przez okres, który został ustawiony za pomocą suwaka Długość pauzy. Powtarzanie trwa do momentu zakończenia wybranego obszaru pliku audio.
 


Zacinanie