Efekt Zniekształcenie używany jest dla gitar. Nagranie gitary akustycznej można zniekształcić tak, aby brzmiało jak gitara elektryczna.    
W obszarze Zniekształcenie dostępne są następujące opcje ustawień:
Menu rozwijane
Metoda
Umożliwia wybór różnych zniekształceń, np. stary megafon.
Suwak
Dysk
Wskazuje intensywność zakłóceń.
Suwak
Twardość
Określa twardość zniekształcenia.
Opcję tę można dostosować tylko w przypadku zaznaczenia w rozwijanym menu Metoda pozycji Tuba, Fuzz3 i Obcinanie zmienne.
W obszarze Filtrowanie wstępne dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Filtrowanie wstępne
Filtruje sygnał pierwotny przed jego zniekształceniem.
Suwak
Obcięcie niższych
Określa dolną granicę pasma częstotliwości sygnału pierwotnego.
Suwak
Obcięcie wyższych
Określa górną granicę pasma częstotliwości sygnału pierwotnego.
W obszarze Filtrowanie końcowe dostępne są następujące opcje ustawień:
Pole wyboru
Filtrowanie końcowe
Filtruje zniekształcony sygnał.
Suwak
Obcięcie niższych
Określa dolną granicę pasma częstotliwości edytowanego sygnału.
Suwak
Obcięcie wyższych
Określa górną granicę pasma częstotliwości edytowanego sygnału.
W obszarze Miks dostępne są następujące suwaki:
Suchy sygnał
Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność pierwotnego sygnału.
Efekt
Miksuje sygnał pierwotny z kopiowanym, wskazując intensywność skopiowanego sygnału.
 


Zniekształcenie