Narzędzie Bramka szumów tłumi ciche sekcje przekazu sygnału. Pomaga na przykład wyeliminować szumy. Bramka szumu należy do kategorii procesorów dynamicznych.      
Dostępne są następujące suwaki:
Poziom
Określa minimalny poziom wartości dB, poniżej którego plik audio ma być ściszony. Innymi słowy, bramka zamyka się, gdy wartość w dB jest zbyt niska.
Czas narastania
Określa w tysięcznych sekundy czas wymagany do ponownego otwarcia bramki, gdy próg został przekroczony, tj. czas przywrócenia dźwięku pliku audio.
Czas opadania
Określa w tysięcznych sekundy czas wymagany do zamknięcia bramki, tj. czas ściszenia pliku audio po tym, jak jego poziom spadł poniżej progu.
W obszarze Tryb kanału dostępne są następujące przyciski opcji:
Łączony
Jeżeli włączony jest przycisk opcji Łączony, bramka szumów obu kanałów pojawi się zaraz po tym, jak jeden lub dwa kanały przekroczą próg.
Niezależny
Jeżeli włączony jest przycisk opcji Niezależny, po osiągnięciu progu bramka szumów niezależnie otworzy lub zamknie oba kanały.
Dotyczy wyłącznie plików audio w formacie stereo.
 


Bramka szumów