Deesser to narzędzie używane do filtrowania nieprzyjemnych syknięć (syczenia) w nagranej mowie lub utworze.   
W polu Deesser dostępne są następujące suwaki:
Poziom
Określa poziom w dB, powyżej którego ma być tłumiony syk. Jeżeli wartość ta jest bardzo niska, tłumiony jest nawet bardzo cichy syk.
Osłabienie
Określa, w jakim stopniu ma być tłumiony syk, jeżeli nie jest on całkowicie przefiltrowany.
W polu Czas odpowiedzi dostępne są następujące suwaki: 
Czas narastania
Określa czas, po upływie którego syk zostanie wykryty.
Czas opadania
Określa czas, przez który ma być filtrowany syk.
 


Deesser