Narzędzie Filtr Karaoke filtruje z pliku audio częstotliwości, które są identyczne w obu kanałach pliku stereo. W przypadku starszych nagrań jest to zazwyczaj wokal. Jeżeli jednak wokal nie jest rozłożony równomiernie w obu kanałach, możesz przeprowadzić dostrajanie.   
Dostępne są następujące suwaki:   
Panorama wokali
Określa kanał i intensywność filtrowania wokalu.
Kompensacja wzmocnienia
Podnosi poziom głośności pliku audio, który został ściszony w wyniku zastosowania filtra.
Pole Pasmo częstotliwości wokalu określa pasmo częstotliwości wokalu. Dostępne są następujące suwaki:
Niższa częstotliwość
Określa dolną granicę częstotliwości wokalu. Wartość ta wynosi zazwyczaj 100 Hz.
Wyższa częstotliwość
Określa górną granicę częstotliwości wokalu. Wartość ta wynosi zazwyczaj 8000 Hz.
 
Częstotliwość
Częstotliwość oznacza oscylację pola elektrycznego lub magnetycznego w ciągu sekundy. W odniesieniu do plików audio oznacza to, iż częstotliwość zwiększa się wraz ze wzrastającą wysokością dźwięku. Jednostką jest Hertz. Najwyższe natężenie oscylacji to amplituda.


Filtr Karaoke